About us

OUR TEAM WITH OVER 30 YEARS OF EXPERIENCE

Guaranteed the cheapest

35.000+ chiptuningfiles

Finished and delivered in no time

100% customer satisfaction

EXPERT OP HET GEBIED VAN MOTORMANAGEMENT

Het team van ASAP bestaat uit zeer ervaren gekwalificeerde programmeurs met jarenlange ervaring. Opgericht in 1989. Eerst ontwikkelde wij alleen tuningfiles voor ons eigen bedrijf. Maar door de vele vraag voor tuningfiles hebben we steeds meer tijd gestopt in “research and development”.

Met onze expertise op het gebied van motormanagement optimalisatie vonden wij dit een mooie manier om onze kennis te delen. Ook hebben wij kennis van bijna alle automerken.

Door de nieuwe methodes om tuningfiles te delen is het veel makkelijker geworden om tuning-bedrijven te voorzien van getunede files. Voor veel nieuwe tuning-bedrijven is dit een mooie opstap om deze branche te leren kennen. En vandaaruit weer verder te groeien.

Maar dit is ook de valkuil, vaak wordt er te licht over gedacht, en denken sommige chiptuners al gauw dat ze het helemaal zelf kunnen. Met alle gevolgen van dien! Neem de tijd om de materie te leren kennen. Op deze manier leer je te begrijpen dat het niet zo eenvoudig is een tuning te ontwikkelen. Daarbij komt ook dat ieder automerk zijn eigen motoren heeft. Ook is er veel verschil in het tunen van benzine of diesel motoren. Vergeet ook niet dat de ontwikkeling van de ECU’s die gebruikt worden snel gaat. Daarbij zijn er tegenwoordig diverse facetten om software uit te lezen, ook daar gaat veel tijd in zitten!

Een dag heeft 24 uur.

Waar spendeer je als chiptunings bedrijf je tijd aan? Is dat aan het ontcijferen van de software die je koopt, die al getest en gemeten is.

Of spendeer je je tijd aan het runnen van je bedrijf. Het zoeken naar klanten, je website optimaliseren, facebook onderhouden. Zo kunnen wij nog wel veel andere zaken opnoemen.

Laat ons van ASAP-tuningfiles.com u voorzien van op maat gemaakte tuningfiles, daar zijn wij goed in. Dan kunnen onze klanten hun tijd spenderen aan het runnen van hun bedrijf. Om zo meer klanten te generen. Dus meer omzet. Zo zijn we samen een sterk team.

Waarom ASAP tuningfiles?

Heb je nog vragen?

OUR TEAM IS EXPERTS IN ENGINE MANAGEMENT

About us, the team of ASAP

We consist of highly experienced qualified programmers with years of experience. Founded in 1989. At first, we only developed tuningfiles for our own company. But due to the high demand for tuningfiles, we put more and more time into “research and development”.

With our expertise in engine management optimisation, we thought this was a great way to share our knowledge. We also have knowledge of almost all car brands.

New methods of sharing tuning files have made it much easier to provide tuning companies with tuned files. For many new tuning companies, this is a great stepping stone to learn about this industry. And grow from there.

But this is also the pitfall, often thought of too lightly, and some chiptuners are quick to think they can do it all by themselves. With all the consequences! Take the time to learn about the matter. This way, you will learn to understand that it is not so easy to develop a tuning. Added to this is the fact that every car brand has its own engines. There is also a lot of difference in tuning petrol or diesel engines. Also, don’t forget that the development of the ECUs used is fast. In addition, nowadays there are various facets for reading software, which also takes a lot of time!

A day has 24 hours.

As a chiptuning company, where do you spend your time? Is it on deciphering the software you buy, which has already been tested and measured.

Or do you spend your time running your business. Looking for customers, optimising your website, maintaining facebook. We could list many other things like that.

Let us at ASAP-chiptuning files provide you with customised tuning files, that’s what we are good at. Then our customers can spend their time running their business. To generate more customers. So more sales. That’s how we are a strong team together.

Still have questions?